۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

برچسب : سیرجان،گهرزمین،محمد محیاپور

توسعه در گهرزمین کلید خورد
با پایان دوره فلاح و حضور محیاپور:

توسعه در گهرزمین کلید خورد

طی دو سال و نیم اخیر و حضور فلاح به نظر می رسید این شرکت تا حدود زیادی از شرایط آرمانی و مورد انتظار خود فاصله گرفته است