۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

برچسب : شهباز حسن پور،کمیسیون اقتصادی مجلس،عوارض صادراتی،فولاد،صادرات،دیدبان خبر،سیرجان

عوارض صادراتی به جای جوایز صادراتی
در گفتگوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با دیدبان خبر مطرح شد

عوارض صادراتی به جای جوایز صادراتی

تفسیر به رای و تصمیمات خلق الساعه باعث می شود که بازرگان و سرمایه گذاران کشور در نتیجه چنین تصمیماتی بازارهای مختلف جهانی و فرصت ها را از دست بدهند