سه شنبه 8 مهر 1399 | Tuesday 29 September 2020

برگزیده

🔹به گزارش روابط عمومی اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان،درجلسه ساماندهی اشتغال  اتباع خارجی شهرستان سیرجان که با  حضور هادیان رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی،سرهنگ عادلی  رئیس پلیس اطلاعات،اسدی رییس اتاق اصناف و شهبارئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت سیرجان برگزارشد؛ مقررگردیدبه منظورحمایت ازکارگران واستفاده ازتوانمندی نیروهای بومی نباید اتباع غیرمجازدرمشاغل وصنوف به کارگیری شوند.

🔹هادیان ازارائه یک مهلت قانونی ۱۵ روزه ازتاریخ ۵خرداد۹۸ جهت اخراج  اتباع بیگانه غیرمجازدرصنوف وجایگزینی نیروی ایرانی خبردادوتصریح کرد:پس ازاتمام‌مهلت‌ مذکور؛ بامتخلفین طبق مقررات مربوطه برخوردقانونی صورت خواهدگرفت وکارفرمایان بابت هرروز اشتغال غیرمجازهر کارگرخارجی‌معادل ۵ برابر دستمزدروزانه جریمه ودرصورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهدشد وبا توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از۹۱تا۱۸۰ روزمحکوم‌ خواهندشد.

🔹لازم‌به ذکراست اتباع بیگانه نمی توانند درایران‌مشغول بکارشوندمگر آنکه اولادارای روادیدباحق کارمشخص بوده وثانیامطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کارداشته باشند

 

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است. توسعه توسط دیزاین وب

Template Design:Dima Group