پنجشنبه 10 مهر 1399 | Thursday 1 October 2020

برگزیده

آمار هشت ماه کگل منتشر شد

رشد تولید انواع محصول، کنسانتره و گندله سنگ آهن در "گل گهر"

تولید انواع محصول در پایان ماه هشتم سال جاری از 18.8 میلیون تن عبور کرد که این رقم حدود 70درصد از برنامه های سال 98 را محقق کرده است. این میزان تولید در عین 3درصد بیش از مقدار برنامه ریزی شده و 1.4 درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل است.

تولید کنسانتره سنگ آهن نیز نزدیک 70درصد برنامه امسال را محقق کرده و به 10.7 میلیون تن رسید. میزان تولید این محصول 4درصد بیش از رقم برنامه ریزی شده و یک درصد بیشتر از عملکرد مدت مشابه سال گذشته محسوب می شود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته برای هشت ماه امسال تولید 10.3 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن پیش بینی شده بود.

تولید کنسانتره از غبار کارخانه نیز – به عنوان محصول بازیافتی- به 83هزار 768 تن در آبان ماه رسید. همچنین مجموع تولید کنسانتره سنگ آهن به این روش از 269هزار تن عبور کرد که بیشترین عملکرد مربوط به ماه هشتم امسال بود.

رشد دو درصدی تولید گندله

همچنین تولید گندله سنگ آهن نیز به بیش از 8.1 میلیون تن رسید. این میزان تولید 2درصد بیش از عملکرد سال گذشته و یک درصد بیش از رقم برنامه ریزی شده است.

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نیز در مدت مورد بررسی، افزون بر 9.5 میلیون تن بود که این میزان فروش، یک درصد بیشتر از عملکرد مدت مشابه سال گذشته است. در این میان فروش داخلی 3.5درصد رشد یافت و به 8.7 میلیون تن رسید.

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است. توسعه توسط دیزاین وب

Template Design:Dima Group