دوشنبه 7 مهر 1399 | Monday 28 September 2020

برگزیده

✍مجتبی رضایی

مجید جلالی سرمربی که از میانه راه جایگزین وینگوبگوویچ شد, تیمش در بازی حساس آینده مقابل تراکتور قرار می گیرد. این بازی برای جلالی از حساسیت زیادی برخوردار است و اگر نتواند در آن نتیجه بگیرد با توجه به نتایج گذشته, شاید اولین کاندیدای برکناری او باشد. 

گل گهر نشان داده برای فرار از فشار افکار عمومی و دور کردن موج حمله از سوی سکوها, یا بازیکنانش را قربانی می کند یا مربی اش را برکنار می نماید و دیگر هیچ تغییری به مخیله باشگاه نمی رسد. 

جلالی که تجربه نشان داده یک مدرس خوب است تا یک مربی خوب, در یک انتخاب اشتباه از بازی هشتم جایگزین سرمربی قبلی شد و به رغم اینکه از امکانات خوب تمرین در تهران و بازیکنان جدید مورد نظرش برخوردار شده تا کنون نتواتسته گل گهر را از بحران خارج کند و تیمش کماکان در یک رده مانده به آخر جدول روز می گذراند. 

او قطعا می داند اگر از بازی های آینده و بخصوص این بازی نتیجه نگیرد مدیران و مشاوران باشگاه برای اینکه موقعیت خود را از خطر دور کنند او را چون وینگو دراز خواهند کرد. بنابراین, از حالا به بعد بازی های گل گهر حکم مرگ و زندگی برای جلالی و کادر فنی اش دارد/گروه ورزش نگارستان